ZNACZENIE PRAWNE ZEZWOLENIA

Znaczenie decyzji o przyznaniu zezwolenia w zakresie obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców wynika z istoty tego rozstrzygnięcia oraz jego skutków prawnych. Na podstawie takiej decyzji cudzoziemiec uzyskuje uprawnienie, którego treścią jest możliwość skutecznego ubiegania się o nabycie nieruchomości określonej w zezwoleniu. Oznacza to, że zezwolenie, jako decyzja administracyjna, stanowi wyłącznie akt legitymujący cudzoziemca do nabycia konkretnie określonej nieruchomości. Nabycie nieruchomości bez wymaganego zezwolenia jest naruszeniem ustawy z 1920 r., gdyż bez przedstawienia takiego zezwolenia „nie można dokonywać czynności prawnych oraz wpi­sów prawa własności i prawa użytkowania wieczystego” (art. 5).