ZDANIEM STRONY RUMUŃSKIEJ

Zdaniem strony rumuńskiej okres przejściowy umożliwi zbliżenie poziomu wynagrodzeń obywateli rumuńskich do przecięt­nych zarobków w UE i stopniowe zmniejszenie zagrożenia nega­tywnymi konsekwencjami liberalizacji nabywania nieruchomości. Rumunia otworzyła rozdział „Swobodny przepływ kapitału” 12 maja 2001 r.Podobne stanowisko Słowenii należy z kolei wiązać przede wszystkim z postanowieniami obowiązującego już obecnie Układu Europejskiego oraz ze zbliżonymi poziomami cen nieruchomości w tym kraju i w sąsiadujących państwach członkowskich UE – Austrii i Włoszech.  Wysokie ceny ziemi (a także odległość geogra­ficzna) odgrywały zapewne ważną rolę również w strategii negocja­cyjnej Cypru, który uzgodnił w rokowaniach z UE pięcioletni okres przejściowy w nabywaniu drugich rezydencji.