WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

Strona węgierska zwróciła w stanowisku nego­cjacyjnym uwagę, że praktyka wydawania zezwoleń jest bardzo liberal­
na (na przykład w 1998 r. jedynie 3,5 proc wniosków o udzielenie zezwolenia zostało rozpatrzonych negatywnie). Wniosek o pięcioletni okres przejściowy uzasadniono również względami gospodarczymi i społecznymi. Podkreślono, że integracja Węgier z UE wpłynie na wzrost zainteresowania podmiotów zagranicznych nabywaniem nie­ruchomości w tym kraju. Pełna liberalizacja handlu nieruchomościami mogłaby doprowadzić do wzrostu cen i utrudnić obywatelom węgier­skim nabywanie nieruchomości i poprawę warunków mieszkanio­wych.