W STANOWISKU NEGOCJACYJNYM

W stanowisku negocjacyjnym Bułgaria zaznaczyła, że wniosek o okres przejściowy nie obejmuje krajowych osób praw­nych (utworzonych i zarejestrowanych zgodnie z prawem bułgar­skim), których udziałowcami lub akcjonariuszami są podmioty zagraniczne (nawet w 100 proc.). Wniosek o okres przejściowy stro­na bułgarska uzasadniła kilkakrotnie niższymi cenami ziemi w Buł­garii niż w państwach członkowskich UE, niezakończonym proce­sem tworzenia systemu ewidencji nieruchomości, trwającą konsoli­dacją gruntów rolnych i polityką rządu mającą na celu kształtowa­nie korzystnej ekonomicznie struktury gospodarstw rolnych. W uzasadnieniu rząd bułgarski wskazywał, że okres przejściowy jest niezbędny do właściwego rozwoju rynku nieruchomości w tym kraju i do ochrony konkurencyjnej pozycji obywateli bułgarskich w stosunku do obcokrajowców.