PIERWOTNE STANOWISKO BUŁGARII

W pierwotnym stanowisku negocjacyjnym Bułgaria wystąpiła z wnioskiem o:      dziesięcioletni okres przejściowy w odniesieniu do nabywania przez zagraniczne podmioty wszystkich kategorii nieruchomości. Zgodnie z art. 22 ust. 1 konstytucji Bułgarii i innymi przepisami, które Bułgaria zamierzała utrzymać przez 10 lat po przystąpieniu do UE, obcokrajowcy (osoby niemające bułgarskiego obywatel­stwa) i zagraniczne osoby prawne nie mogą nabywać ziemi w żaden sposób, z wyjątkiem dziedziczenia ustawowego. W tym ostatnim przypadku są one zobowiązane do przekazania (np. sprzedaży lub darowizny) nabytych praw własności ziemi bułgarskim obywatelom lub instytucjom.