USTALENIE NIE WYCZERPUJE SYTUACJI

Ustalenie to nie wyczerpuje sytuacji, kiedy nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest zwolnione z obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia. Podstawowe znaczenie w tej kwestii mają rozwiązania zawarte w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z 1920 r., z których wynika — skuteczne z mocy prawa — uprawnienie cudzoziemca do nabycia nieruchomości bez zezwolenia. Pierwsze z rozwiązań (art. 8 ust. 1) określa sytuacje, w których następuje zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, drugie natomiast (art. 8 ust. 3) — wprowadza w tym zakresie istotne zastrzeżenia (wyłączenia).