STANOWISKO NEGOCJACYJNE LITWY

W stanowisku negocjacyjnym przyjętym przez rząd 12 lipca 2000 r. Litwa zastrzegła, że rozważa zgłoszenie wniosku o okres przejściowy, jeżeli chodzi o pełną liberalizację nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, jednak w trakcie późniejszych negocjacji nie przedsta­wiła takiego postulatu. W stanowisku negocjacyjnym strona litewska zaznaczyła, że art. 47 konstytucji Republiki Litewskiej nie jest zgodny z obowiązującą w prawie wspólnotowym zasadą swobodnego prze­pływu kapitału w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzo­ziemców. W związku z tym strona litewska zadeklarowała przyjęcie przed końcem 2003 r. odpowiedniej ustawy o zmianie konstytucji.