LITWA, ŁOTWA I ESTONIA

Na podstawie przygotowanego przez Komisję Europejską w związku z przeglądem raportu i opartych na nim zaleceń Rada UE mogłaby jednomyślnie zadecydować o ewentualnym skróceniu lub uchyleniu okresów przejściowych. Do marca 2002 r. wszystkie kraje oprócz Rumunii tymczasowo zakończyły nagocjacje w rozdziale „Swobodny przpływ kapitału”. W kwestii nabywania nieruchomości przez cudzoziemców nego­cjacje z Estonią i Łotwą przebiegały bez problemów, ponieważ kraje te nie zgłosiły w swych stanowiskach negocjacyjnych wnio­sków o jakiekolwiek derogacje lub okresy przejściowe.