PRAWO WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Współ­właściciel ma prawo współposiadania rzeczy, pobierania pożyt­ków i rozporządzania swoim udziałem. O losach całego przed­miotu współwłasności może decydować tylko wyjątkowo. Taki wyjątek poleea m.in. na tym, że każdy ze \vspółwła?cicieli może doprowadzić do likwidacji wspólności, jeżeli pozostawanie w takim układzie prawnym i gospodarczym z jakichkolwiek względów mu nie odpowiada. Decyzja o wyjściu ze współwłas­ności nie jest uzależniona od woli reszty współwłaścicieli, bowiem w braku zgody co do tej kwestii między nimi, zniesie­nie współwłasności może nastąpić na drodze sądowej. Pozosta­wanie we współwłasności stwarza niepewną sytuację prawną, często bardzo niekorzystną z gospodarczego punktu widzenia.