POSTĘPOWANIE O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Nie możne się zgodzić z re­prezentowany m w piśmiennictwie prawniczym stenowiskiem, że Państwo będące współwłeścicielem nieruchomości położonej w granicach administrecyjnych miesta może zawsze wykonać pra­wo wykupu pozostałych udziałów i to niezależnie od tego, czy toczy się Dostępowanie o zniesienie współwłasności. Zgodnie z tym stanowiskiem prawo wykupu zastrzeżone w ustawie o go­spodarce terenami w miastach i osiedlach jest szczególnym rodzajem zniesienia współwłasności . Teze te nie znajduje oparcia oni w przepisach kodeksu cywilnego ani w ustewie o gospoderce terenami w miastach i osiedlach. Gdyby ustewo – dawca chciał wprowadzić szczególny tryb zniesienia współwłas­ności miejskich, których jednym ze współwłaścicieli jest Skarb Państwa, dełby temu niewątpliwie wyrez przez szczególne unor­mowanie w ustawie z 14 VII 1961 r.