OSTATECZNE AKCEPTACJE

Wnioski o okresy przejściowe, zawarte w początkowym stano­wisku negocjacyjnym, nie precyzowały pożądanej przez stronę cze­ską długości ich obowiązywania. Na początku 2001 r. Czechy zmo­dyfikowały stanowisko negocjacyjne, proponując:      dziesięcioletni okres przejściowy w zakresie nabywania gruntów rolnych i leśnych,     pięcioletni okres przejściowy w liberalizacji nabywania przez cudzoziemców drugich rezydencji i działek przeznaczonych pod ich budowę. Ostatecznie podczas sesji negocjacyjnej 1 czerwca 2001 r. Repu­blika Czeska zaakceptowała wspólne stanowisko strony unijnej, przewidujące pięcioletni okres przejściowy dotyczący drugich rezy­dencji i siedmioletni (trzy lata krótszy w porównaniu z czeską pro­pozycją) okres przejściowy w zakresie nabywania gruntów rolnych i leśnych.