JAK WYNIKA Z FORMUŁY

Z powołanej formuły wynika, że obowiązek wydania zezwolenia powstaje, gdy o zezwolenie występuje przedsiębiorca Wspólnot, który na terytorium RP prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa, jako odrębnego podmiotu prawa, bądź w formie oddziału, jako części składowej (integralnej) przedsiębiorcy Wspólnot, przy czym jeżeli przedsiębiorca Wspólnot wykonuje na terytorium RP działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału, wtedy o wydanie zezwolenia może wystąpić „oddział”, lecz jego wystąpienie jest działaniem w imie­niu i na rzecz przedsiębiorcy Wspólnot, jako potencjalnego nabywcy nieruchomości.