Jaki zapłacimy podatek od nieruchomości sprzedanych w roku 2012

Osoby, które zamierzają w roku bieżącym dokonać sprzedaży nieruchomości, zastanawiają się, jaki zapłacą państwu podatek w związku z tą czynnością. Wszystko zależy w tym przypadku od okresu, kiedy dana nieruchomość została nabyta, przy czym nieważne jest, czy nastąpiło to w drodze kupna, czy tez testamentu czy darowizny. Otóż jeśli nieruchomość, która sprzedamy w roku 2012, została nabyta do dnia 31 grudnia 2006 roku, nie zapłacimy z tytułu sprzedaży żadnego podatku. Z kolei jeżeli sprzedamy nieruchomość, która nabyliśmy w latach 2007 i 2008, będzie obowiązywał nas podatek aż w wysokości 19 procent, z tym że będzie liczony ten podatek od osiągniętego dochodu ze sprzedaży. Ma w tym przypadku zastosowanie ulga meldunkowa, polegająca na tym, że jeśli w danym lokalu mieszkalnym byliśmy zameldowani co najmniej przez okres 12 miesięcy, przed zbyciem nieruchomości, jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od jej zbycia. Jednak w sytuacji, gdy lokal mieszkalny został przez nas nabyty po dniu 31 grudnia 2008 roku, a następnie sprzedany, chociażby w tym 2012 roku, ulga meldunkowa już w tym przypadku nie ma zastosowania.